Azot w oponach

Euromaster proponuje wszystkim swoim klientom pompowanie opon azotem.

Dlaczego?

 • opona traci około 300 g powietrza w ciągu 6 miesięcy
 • 25% opon do samochodów ciężarowych jest stale niedopompowanych (utrata ciśnienia między 0,5 a 1 bar / oponę)
 • 10% opon do samochodów ciężarowych jest poważnie niedopompowanych (utrata ciśnienia powyżej 1 bar / oponę)

Źródło: dane statystyczne z audytu wewnętrznego EUROMASTER

Skutki niedopompowania:

 • nadmierne zużycie paliwa, które może sięgać 2 litrów na 100 km, czyli zużycie większe o 5% na 100 km
 • mniejszy przebieg opon
 • bezpieczeństwo na drodze, które nie jest optymalne (ryzyko rozerwania opony i problemy z przyczepnością)
 • według statystyk policyjnych, przyczyną 40% wypadków drogowych są problemy z ciśnieniem w oponach, a 10% śmiertelnych wypadków jest związanych z niedopompowanymi oponami

Azot?

azot jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, bez smaku, mało aktywnym chemicznie, który stanowi cztery piąte powietrza (symbol chemiczny „N”) jest głównym składnikiem atmosfery (4/5) i głównym elementem żywych tkanek zwierzęcych i roślinnych (proteiny)

Cechy charakterystyczne:

gaz bezwładny, wolny od pyłów, tłuszczów i wilgoci. Ponieważ jego cząsteczki są większe niż cząsteczki tlenu, trzykrotnie wolniej przenika przez gumę

JAK TO DZIAŁA?

Technicy Euromaster mogą wykonać usługę na placu lub w serwisie

 • Etap 1: technik Euromaster umieszcza pojazd na podnośniku, w celu zapewnienia jej stabilności
 • Etap 2: spuszcza powietrze ze wszystkich opon
 • Etap 3: napełnia opony azotem za pomocą generatora azotu

IDENTYFIKACJA:

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

 • spuszczanie azotu z opon musi odbywać się w PRZEWIEWNEJ PRZESTRZENI
 • przy spuszczaniu azotu z kilku opon zaleca się wykonywanie tej operacji na zewnątrz
 • azot bardzo szybko rozprasza się w powietrzu, niemniej zaleca się pompowanie z wkładką zaworową, aby uniknąć wdychania nadmiernej ilości azotu

KORZYŚCI Z POMPOWANIA AZOTEM:

Oszczędności w budżecie:

 • opony z prawidłowym ciśnieniem napompowane azotem pozwalają na zmniejszenie oporu toczenia, zatem na oszczędność paliwa aż do 10% rocznie* (* jeśli cały komplet opon napompowany jest azotem, a ciśnienie jest sprawdzane 3 – 4 razy w roku).
 • obniżenie rachunków za naprawy, dzięki zmniejszeniu liczby napraw związanych z rozerwaniem opony
 • optymalizacja przebiegów opon
 • przedłużenie żywotności opon. Zużycie bieżnika jest bardziej równomierne, co jest bardzo istotne w procesie pogłębiani

Skrócenie czasu unieruchomienia pojazdu:

 • zmniejszenie częstotliwości kontroli ciśnienia
  zalecenie: 4 razy w roku dla opon pompowanych azotem, zamiast 12 razy dla opon pompowanych powietrze

Bezpieczeństwo:

 • zmniejszenie ryzyka rozerwania opony związanego z przegrzaniem opony w przypadku niedostatecznego ciśnienia
 • lepsze zachowanie się pojazdu na drodze związane z prawidłowym ciśnieniem, a więc lepszy komfort jazdy
 • lepsza przyczepność opon do nawierzchni, związana z mniejszymi wahaniami temperatury i ciśnienia spowodowanymi głównie wilgocią zawartą w sprężonym powietrzu

Środowisko:

 • zmniejszenie zużycia energii, zatem zmniejszenie wydzielania toksycznego
 • przedłużenie żywotności opon, a więc zmniejszenie ilości odpadów